יום שלישי , 28 מאי 2024
כתבות חדשות

גל עליה המוני מארצות הברית ומאירופה לישראל

אמריקה ואלפי יהודים נוספים מתכננים לעלות לארץ, מארה ומקנדה,
בשנים הקרובות. ארגון נפש בנפש עוסק מאז שנת 2002 בסיוע להעלאת
עולים חדשים מצפון אמריקה, ליווי התהליך וקליטתם בארץ, תוך הנגשת
המידע הרלוונטי, סיוע בלוגיסטיקה ובבירוקרטיה הכרוכים בתהליך העלייה
והקליטה ובמישור הכלכלי, תוך ייעוץ וליווי מקצועי. בימים אלו הארגון
מתמודד עם האתגרים והצרכים הנובעים ממצב המלחמה והמשפיעים על
אוכלוסיית העולים החדשים בישראל ועל בני משפחותיהם שנותרו מעבר
לים.