יום שלישי , 28 מאי 2024
כתבות חדשות

מאות לידות התקיימו השבוע בכל מחלקות היולדות ברחבי הארץ

מספר לידות חי: בשנת 2022 נרשמו 181 אלף לידות חי בישראל,
בהשוואה ל185- אלף בשנת 2021 ו182- אלף בשנת ,2019 ליהודים
ואחרים 138 אלף, 141 אלף ו138- אלף, בהתאמה, ולערבים ודרוזים 43
אלף, בדומה לשנת 2021 ולשנת .2019 בשנת הקורונה 2020 נרשמה
ירידה במספר הלידות אך אח"כ עלה. שיעור לידות חי: בשנת ,2022 שיעור
לידות חי היה 82.4 ל1,000- נשים בגיל הפריון, ירידה ב4%- משנת ,2021
ב5%- משנת 2019 וב6%- משנת .2000 השיעור ליהודים ואחרים היה
,81.7 ירידה ב4%- משנת 2021 וב5%- משנת ,2019 ועליה ב10%-
משנת .2000 השיעור לערבים ודרוזים היה ,83.7 ירידה בשני העשורים
האחרונים, ירידה ב2%- משנת ,2021 ב5%- משנת 2019 וב42%- משנת
.2000 שיעור לידות חי לפי נפות: בשנת ,2022 שיעור לידות חי ביהודה
ושומרון היה 126.1 ל1,000- נשים בגיל הפריון, 114.4 בנפת ירושלים,
106.4 בנפת באר שבע, 90.6 בנפת צפת, 85.9 בנפת אשקלון, 85.2
בנפת כנרת ובשאר הנפות השיעור נמוך מהשיעור הארצי. שיעור פריון
כולל: שיעור הפריון בישראל גבוה מכל מדינות ה-OECD, 3.0 בהשוואה
ל1.6- בממוצע ה-OECD. יחס זכרים\נקבות בלידות חי: בשנת ,2022 יחס
זכרים\נקבות בלידות חי היה ,1.06 ליהודים ואחרים 1.06 ולערבים ודרוזים
,1.08 יחס יציב יחסית בשנים .2